Saturday, July 19, 2008

Telekung Sulam Organza

Assalamuaikum,

Telekung Solat Nur Taqwa hanya menjual produk-produk yang terbaik, terkini dan dengan harga yang berpatutan yang pastinya membuatkan anda tersenyum, kainnya yang BERMUTU TINGGI DAN SEJUK dan di sertakan dengan SULAMANYA YANG HALUS DAN BERSENI menyerlahkan lagi keistimewaan telekung ini.


  • Kepakaran
Telekung ini direka oleh beberapa pakar yang mahir di dalam pembuatan telekung,Bentuk sekeliling telekungnya yang bulat serta ruang keliling muka di jahit dengan kemas sekali.

  • Kelebaran
Kain telekung ini membolehkan wanita BERSAIZ EXTRA memakainya dengan begitu selesa sekali, tanpa perlu disambung atau diubahsuai lagi.

  • Sulaman
Kehalusan serta keindahangubahan sulamanya begitu eksklusif dah berseni.Pemakaian telekung ini juga tidak memerlukan ANAK TUDUNG.

  • Keselesaan

Bukan itu saja bahagian kainnya pula (pinggang) DIDATANGKAN DENGAN GETAH DAN TALI tali bagi memudahkan pemakainya.Warna Bunga kerawang yg disediakan: PINK, PURPLE, ORANGE, SILVER, GOLD. Sila hubungi saya untuk mendapat telekung yang eksklusif ini di 012-279 8078 Fizah. Terima kasih.


  • Mengapa Telekung Nur Taqwa??

Harga yang berpatutan.
Kualiti kain yang menarik dah sulamanya yang halus dan berseni.
Kainnya sejuk dan selesa.
Didatangkan dengan getah dan tali.
Pelanggan pasti berpuas hati dengan produck kami.
Sesuai di jadikan hadiah Pertunangan, Haji jadi, Hari ibu, Muslimat yang baru memeluk Islam.
Pembelian secara borang akan mendapat DISCOUNT yang menarik, bukan itu saja berniaga dengan produck kami akan mendapat keuntungan di dunia dan akhirat, ANDA TIDAK RUGI!!!


Products

Konsep Perniagaan Dalam Sejarah Islam

Etika perniagaan dalam Islam merangkumi 3 aspek penting seperti:

1.Barang yang diniagakan, pada prinsipnya, barang yang hendak diniagakan haruslah yang Halal dan yang
mendatangkan manfaat kepada manusia. Barang yang haram dimakan atau dipakai, termasuk
barang curi, najis, bangkai, babi, arak, alat-alat untuk berjudi, dan sebagainya dilarang untuk dijual beli. Pengharaman ini tentulah dihadkan kepada orang Islam sahaja.

Dari segi najis, ada ulama yang melarangnya sama sekali. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa najis yang ada manfaat kepada manusia (seperti tahi untuk dijadikan baja) boleh dijual beli. Sutera dan emas juga boleh dijual beli kerana Islam melarang lelaki sahaja menggunakannya, sedangkan perempuan boleh memakainya. Rasulullah (s.a.w.) pernah menerima suatu pakaian dari sutera sebagai hadiah. Baginda telah memberikan pakaian itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya mengapa Baginda memberikan pakaian itu kepadanya sedangkan ia tidak boleh memakainya. Rasulullah (s.a.w.) menjawab bahawa,
Baginda memberikan pakaian itu kepadanya bukan untuk beliau memakainya tetapi untuk beliau menghadiahkannya kepada sesiapa yang boleh memakainya, seperti isterinya.

2. Islam melarang kita berjual-beli dengan empat kategori manusia iaitu, kanak-kanak kecuali yang sudah boleh memahami apa yang dilakukannya dan diizinkan oleh penjaganya,hamba kecuali diizinkan oleh tuannya, orang buta kecuali yang diiringi oleh wakilnya dan orang
gila. Larangan ini dikenakan semata-mata untuk menentukan supaya jual-beli itu tidak disertai dengan kezaliman. Ia juga menunjukkan bahawa orang Islam boleh berniaga dengan semua orang lain, termasuk orang bukan Islam.

3. Islam melarang kita dari menceburkan diri dalam riba, gharar, ihtikar, dan sebarang
penipuan. Riba adalah haram dan termasuk dalam salah satu dari tujuh dosa besar. Ada di kalangan orang Islam yang masih mempersoalkan tentang interest bank yang diamalkan pada
hari ini. Ringkasnya, interest bank hari ini adalah riba berdasarkan kepada ayat 279 di dalam Surah al-Bawarah (2), yang bermaksud: "... jika kamu bertaubat, maka bagimu adalah kepala harta kamu..." Ayat ini juga merupakan ayat yang terakhir diturunkan mengenai riba. Agak jelas
bahawa sebarang lebihan daripada kepala harta (iaitu modal) yang telah dipinjamkan adalah riba, maka tentulah haram.

Gharar merupakan sesuatu yang tidak tentu, tidak jelas, tidak pasti. Misalnya, membeli (memajak) buah di pokok ketika ia masih dalam bentuk bunga atau putik. Ini dianggap gharar kerana kita tidak boleh pasti berapa bijikah yang akan didapati semasa kita memetiknya kelak.Salah satu pihak sudah pasti akan rugi dalam hal ini. Jika buah itu menjadi, tuan punya akan rugi. Jika buah itu tidak menjadi, pembeli pula akan rugi. Oleh yang demikian ia diharamkan untuk
mengelakkan dari sebarang kezaliman yang boleh berlaku.

Ihtikar ialah menyorok barang keperluan supaya harganya naik dengan tujuan mengaut keuntungan yang banyak sedangkan orang itu mempunyai kuasa monopoli. Ini juga diharamkan untuk mengelakkan dari sebarang kezaliman. Maka ihtikar dikatakan berlaku jika:

* orang itu menyorok sesuatu.
* barang yang disorok itu adalah keperluan asas.
* orang itu mempunyai kuasa monopoli atas barang tadi.

Melakukan penipuan dalam apa bentuk sekali pun adalah haram. Misalnya, penjual harus
menceritakan kecacatan sesuatu barang yang hendak dijualnya. Menurut sebuah hadith Rasulullah (s.a.w.) ketika Baginda melalui suatu pasar dan mendapati setimbun gandum yang hendak dijual oleh seorang penjual. Baginda mencucuk jarinya ke dalam gandum tadi dan mendapati bahawa gandum di sebelah bawah adalah basah. Maka Rasulullah (s.a.w.) telah
menegur penjual tadi dan mengatakan bahawa orang yang tidak mendedahkan kecacatan barang jualannya adalah menipu dan orang itu tidak termasuk dalam golongannya.
Penipuan termasuk memungkir janji, berbohong, dan sebagainya. Amalan al-najsy atau menggunakan orang lain sebagai kaki untuk menaikkan harga barang yang dijual pada hal ia tidak langsung berniat membelinya adalah merupakan satu bentuk penipuan. Amalan ini adalah haram, berdasarkan kepada hadith Rasulullah (s.a.w.) yang bermaksud bahawa amalan itu (alnajsy) akan membawa orang yang melakukannya ke neraka dan barangsiapa yang melakukan
suatu amalan yang berlainan daripada sunnah Baginda, amalan itu tidak diterima (Bukhari). Ini adalah kerana harga sesuatu barang itu harus merupakan hasil mutlak antara daya permintaan dan penawaran dan bukan oleh perkara lain. Ini juga sebabnya mengapa tawar menawar harus dilakukan dengan persetujuan bersama (redha meredhai) dan dimaterikan dengan ijab dan qabul.
Ijab dan qabul pula tidak semestinya dalam bentuk ucapan yang jelas. Ia memadai dengan isyarat
atau kelakuan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. Wallahu a'lam.

(Sumber Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi Presiden Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia)

Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

1. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu solat.Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama’ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang.

2. Di antara jual beli yang di larang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan.

Jika Allah sudah mengahramkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, inii berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.


Begitu juga menjual rokok dan tembakau. Rokok benda yang jelek dan dapat menyebabkan sakit. Semua sifat jelek ada pada rokok, dan ia sama sekali tidak ada manfaatnya. Madharatnya sangat banyak. Para perokok itu orang paling jelek bau dan penampilannya. Teman duduk yang paling berat adalah perokok. Jika dia duduk di sampingmu atau berdampingan di kendaraan, lalu bernafas di depanmu, engkau akan tersiksa oleh bau nafasnya. Apalagi kalai ia menyulut rokok dan asapnya berputar-putar di hadapanmu, tentu ini lebih berat lagi.

Merokok juga berarti mebuang-buang harta, waktu, merusak kesehatan, mengotori wajah, menghitamkan bibir, mengotori gigi. Banyak penyakit yang disebabkan oelh rokok. Jadi ditinjau dari berbagai sudut; rokok itu jelek dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga tidak disangsikan lagi, rokok itu haram.


3. Di antara jual beli yang dilarang ialah, menjual alat muzik.

Seperti seruling, kecapi, perangkat-perangkat musik dan semua alat-alat yang dipergunakan untuk perbuatan sia-sia. Meskipun alat-alat itu diberi istilah lain, seperti alat-alat kesenian. Maka haram bagi kaum mulim untuk menjual semua alat dan perangkat-perangkat itu. Seharusnya alat-alat tersebut dimusnahkan dari negeri kaum muslimin agar tidak tersisa.

4. Di antara jual beli yang dilarang ialah, menjual gambar.

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melarang berjualan ashnam, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya ashnam itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia. Semua gambar makhluk yangbernyawa itu, haram untuk dijual dan hasil penjualannya juga haram. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melaknat para pelukis dan memberitahukan, mereka adalah manusia yang paling berat siksanya pada hari Kiamat nanti. Begitu juga, tidak boleh menjual majalah-majalah yang bergambar-gambar ini, terutama yang memuat gambar-gambar cabul.


5. Termasuk jual beli yang dilarang, yaitu menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul, suara penyanyi yang diiringi musik. Isinya bercerita tentang asmara, cinta atau menyanjung wanita.

Lagu-lagu ini haram untuk didengar, direkan, dijual. Hasil penjualannya termasuk dalam kategori hasil yang haram dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. Karena lagu-lagu ini menebarkan kerusakan, perbuatan nista, merusak akhlak, serta membuka jalan bagi keburukan agar sampai ke rumah-rumah kaum muslimin.

6. Termasuk jual beli yang dilarang adalah, menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram.

Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan batil. Jual beli seperti ini termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.


Misalnya seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk mebuat khamr, membeli senjata untuk membunuh seorang muslim, menjual senjata kepada perampok, atau para pemberontak atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui aka menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

7. Termasuk jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak ia miliki.

Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau si penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan itu sudah ditentukan. Dan termasuk menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar dibelakang.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam telah melarang cara berjual beli seperti ini. Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabt bernama Hakim bin Hazam radhiallahu anhu nerkata kepada rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam:

“Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang di carai tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membeli barang itu.” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

“Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Tirmidzi)

Demikian ini menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual cash ataupun hutang. Masalah ini tidak boleh diremehkan. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya ia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya, gudangnya, show roomnya atau toko bukunya. Kemudian jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya cash atau tempo.

8. Termasuk jula beli yang dilarang ialah, jual beli secara ‘inah.

Apakah maksud jual beli dengan ‘inah itu? Yaitu engkau menjual sesuatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tempo (bayar di belakang), kemudian engkau membeli barang itu lagi (dari pembeli tadi) dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang engkau serahkan kepada pembeli. Ketika sudah sampai tempo pembayaran, engkau minta dia membayar penuh (sesuai dengan harga yg kita berikan saat dia membeli barang pada kita, Pent)

Ini disebut jula beli ‘inah (benda), karena benda yang dijual kembali lagi kepada si pedagang semula. Ini adalah haram. Karena bertujuan untuk menyiasati riba. Seakan engkau menjual dirham sekarang dengan beberapa dirham di masa yang akan datang, lalu engkau jadikan barang tadi sebagai alat untuk menyiasati riba. jika engkau memberikan hutang kepada seseorang dengan menyerahkan barang dagangan dengan pembayaran tempo, seharusnya engkau membiarkan orang tadi menjual barang tersebut kepada orang selain engkau, atau membiarkan dia berbuat apa saja atas barang tersebut, disimpan atau di jual kepada orang lain jika dia memang membutuhkan uang.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

“Jika kalian melakukan jual beli dengan cara ‘inah, dan kalian telah memegang ekor sapi, dan kalian rela dengan bercocok tanam, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud dan memiliki beberapa penguat)

9. Di antara jual beli yang terlarang, yaitu najasy (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya)

Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan herga tertentu, kemudian ada sesorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya.. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual ataupun tidak.

Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berniat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

“Janganlah kalian melakukan ual beli najasy”

Orang yang tidak berniat membeli dan tidak tertarik pada suatu barang, hendaknya tidak ikut campur dan tidak menaikkan harga. Biarkan para pengunjung (pembeli) yang berminat untuk saling tawar-menawar sesuai harga yang dinginkan.

Mungkin ada sebagian orang yang kasihan kepada si penjual, kemudian ia bermaksud membantu agar si penjual kian bertambah keuntungannya, sehingga ia menambahkan harga. Menurutnya, yang ia lakukan akan menguntungkan penjual. Atau ada kesepakatan antara si penjual dengan beberapa kawannya untuk menaikkan harga barang. Harapannya, agar pembeli yang datang menawar degan harga yg lebih tinggi. Ini juga termasuk najasy dan juga haram, mengandung unsur penipuan dan mengambil harta dengan cara batil.

Termasuk jual beli najasy-sebagaimana dsebutkan oleh ulama ahli fikih- yaitu perkataan seorang penjual “aku telah membeli barang ini dengan harga sekian”, padahal ia berbohong. Tujuannya untuk menipu para pembeli agar membelinya dengan harga tinggi. Atau perkataan penjual “aku berikan barang ini dengan harga sekian”, atau perkataan “barang ini harganya sekian”, padahal ia berbohong. Dia hendak menipu para pengunjung agar menawar dengan harga lebih tinggi dari harga palsu yang dilontarkannya. Ini juga termasuk najasy yang dilarang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. Termasuk perbuatan khianat, menipu dan perbuatan bohong yang akan dihisab di hadapan Allah.

Para pedagang wajib menjelaskan harga sebenarnya jika ditanya oleh pembeli “anda membelinya dengan harga berapa?” Beritahukan harga yang sebenarnya. Jangan dijawab “barang ini di jual kepada saya dengan harga sekian”, padahal ia berbohong. Termasuk dalam masalah ini, yaitu jika seorang pedagang di pasar atau pemilk toko sepakat tidak akan menaikkan harga tawar, jika ada penjual yang datang menawarkan barang, agar penjual terpaksa menjualnya dengan harga murah. Dalam hal ini, mereka melakukan kerjasama. Ini juga termasuk najasy dan mengambil harta manusia dengan cara haram.

10. Di antara jula beli yang dilarang adalah, seorang muslim melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

“Janganlah sebagian di antara kalian berjualan di atas jualan sebagian.”

Misalnya, seseorang mencari barang, dan ia membelinya dari seorang pedagang. Lalu pedagang ini memberikan hak pilih (jadi atau tidak) kepada si pembeli dalam tempo selama dua atau tiga hari atau lebih. Pada masa-masa ini, tidak boleh ada pedagang lain yang masuk dan mengatakan kepada si pembeli tadi “tinggalkan barang ini, dan saya akan memberikan barang sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih murah.” Penawaran seperti ini merupakan perbuatan haram, karena berjualan di atas akad beli saudaranya.

Selama penjual memberikan hak pilih kepada calon pembeli, maka biarkanlah calon pembeli berpikir, jangan ikut campur. Jika calon pembeli mau, ia bisa melanjutkan akad jula beli atau membatalkan akad. Jika akadnya sudah rusak dengan sendirinya, maka engkau boleh menawarkan barang kepadanya.

Begitu juga membeli diatas pembelian saudaranya, hukumnya haram. Misalnya, jika ada seseorang mendatangi pedagang hendak membeli suatu barang dengan harga tertentu, lalu ia memberikan hak pilih kepada pedagang (jadi atauu tidak) selama beberapa waktu. Maka selama masa pemilihan itu, tidak boleh ada orang lain ikut campur, pergi ke pedagang seraya mengatakan “saya akan membeli barang ini darimu dengan harga yang lebih tinggi dari tawaran si fulan”. Demikian ini merupakan perbuatan haram. Karena dalam perbutan ini tersimpan banyak madharat bagi kaum muslimin, pelanggaran hak-hak kaum muslimin, menyakitkan hati mereka. Karena jika orang ini mengetahui bahwa engkau ikut campur dan merusak akad antara dia dengan pembeli atau penjual, dia akan merasa marah, dongkol dan benci. Bahkan mungkin dia mendoakan keburukan bagimu, karena engkau telah menzhaliminya.

11. Di antara jula beli yang dilarang ialah, menjual dengan cara menipu.

Engkau menipu saudaramu dengan cara menjual barang yang engkau ketahui cacat tanpa menjelaskan cacat kepadanya, Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak di jual tersebut dalam keadaan cacat. Kalau tidak menjelaskan, berarti ia terkena ancaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam dalam sabdanya:

“Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujr, niscaya keduanya akan diberikan berkah pada jula beli mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (cacat barang) , niscaya berkah jula beli mereka dihapus.”

Suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melewati seorang pedagang dipasar. Di samping pedagang tersebut terdapat seonggok makanan. Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wassalam memasukkan tangannya yang mulia ke dalam makanan itu, dan Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wassalam merasakan ada sesuatu yang basah di bagian bawah makanan. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bertanya kepada pedagang: “Apa ini, wahai pedagang?” Orang itu menjawab:”Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam!” kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Mengapa enggkau tidak menaruhnya diatas, agar bisa diketahui oleh pembeli? Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongna kami”.

Hadits yang mulia ini sebagai salah satu kaidah dalam muamalah jula beli dengan sesame muslim. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim menyembunyikan aib barangnya. Jika ada aibnya, seharusnya diperlihatkan, sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang bagus.

Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Betapa banyak orang yang menyembunyikan aib suatu barang dengan menaruhnya di bagian bawah, dan menaruh yang baik di bagian atasnya, baik sayur mayor atau makanan lainnya. Ini dilakukan dengan sengaja . Ini adalah perbuatan maksiat.

Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Semoga Allah menjadikan rezeki dan usaha kita halal. Dan semoga Allah mencurahkan rezeki kepada kita.

“Wahai Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, bukan dari yang haram. Cukupkanlah kami dengan karunia bukan dari yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Washallallahu ‘ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam

(Di petik dari Majalah As Sunnah Edisi 03/IX/1426H/2005M)